shiro
به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید
telegram-pic-150x150
حکومت اسلامی در چند سال اخیر توانسته است تا با تکیه بر حرکت قدرت طلبانه شیعیان  و متحدان خود در عراق ، سوریه ، لبنان و حتی در غزه و از طریق » سازمان جهاد اسلامی فلسطین » بر قدرت خود در منطقه بیفزاید ،

alandgoo

شرکت دیپلما ت و شخصیت بر جسته خاندان «سعودی » ، » امیر ترکی الفیصل» در گردهما یی اخیر » سازما ن مجا هدین » در پاریس را می توان سمت گیری جدیدی در سیاستهای دو طرف این همکاری یعنی ، » عربستان سعودی » از یک طرف و «سا زما ن مجاهدین » از دیگر سو دانست .

این نوشته بر آ ن نیست تا شرکت «ترکی الفیصل » در این گردهمایی را که در دنیای سیاست نزدیکی این دو نیروی سیاسی تلقی می شود را ارزشداوری نماید که می دانیم برای سیاستمدارن و بخصوص سیاستمدارن ایرانی  احترام به اصول ، ارزشهای اخلاقی در رده آخر اهمیت قرار دارند ، که بر آنیم تا این هم آوایی را از منظری عملگرایانه و به اصطلاح » پراگماتیستی » بررسی نموده و این موضوع را تحلیل کنیم که هر طرف از این دو در این معامله چه بدست می آورند .

تغییرات بزرگ «ژئو پولتیک » منطقه در یک دهه اخیر

 

 

شکی نیست که حکومت اسلامی در چند سال اخیر توانسته است تا با تکیه بر حرکت قدرت طلبانه شیعیان  و متحدان خود در عراق ، سوریه ، لبنان و حتی در غزه و از طریق » سازمان جهاد اسلامی فلسطین » بر قدرت خود در منطقه بیفزاید ، نکته جالب توجه اینکه موج قدرت طلبی شیعیان در دو دوره ریا ست جمهوری «اوباما » مورد حمایت کامل » کاخ سفید » قرار داشته و » حکومت اسلامی از ترس و وحشت اروپا و آمریکا از قدرت گیری تروریستی «افراطیگری سلفی » کمال استفاده را برده و توانست شیعیان و متحدان خود در منطقه را سازمان داده و درلبنان و سوریه وعراق یا بر سر قدرت نگهدارد یا در مورد » حسن نصرالله » به پایه اصلی قدرت سیا سی در » لبنان » تبدیل نماید . البته تلاشهای «جماران » در » بحرین » و » یمن » تقریبا با شکست روبرو شده و شیعیان و حوثی ها  در آن کشور ها علیرغم هزینه های بسیاری که متحمل شد ند ، نهایتا به کرسی های بیشتری در پارلمان کشور های خود دست خواهند یافت و دستاورد بیشتری در حد انتظار اولیه خود نخواهند داشت . نهایت اینکه حکومت اسلامی توانست نظم استراتژیکی را که سالها بر این منطقه حاکم بود را بر هم زده و منطقه  «شامات» متشکل از عراق و سوریه  را که برای دهه ها و در صحنه های بین المللی حضوری مستقل از ایران و عربستان سعودی داشت ، به زیر کننترل متحدان استراتژیک خود در آورد .

در مقابل «عربستان سعودی» و با هزینه سنگین نظامی و سیاسی فقط توانسته است از قدرت گیری بیشتر ج.ا. در بحرین و یمن جلوگیری کند و در مصر نیز موفق شد تا با کمک موثر به سرنگونی «مرسی» ازقدرت گیری  «مسلمانان جمهوری خواه اخوان المسلمین » جلوگیری کرده وکمک کند تا » سیسی » ، متحد خود  در » مصر» بر قدرت دست یابد .  

 ج.ا. در این چند سال به «نقطه امید» حرکت قدرت طلبانه شیعیان در منطقه و جهان تبدیل شده است

حکومت اسلامی توانسته است ، وحدت و همراهی آمریکا و اروپا که یکی از عوامل کلیدی تحرک هر نیروی سیاسی در خاور میانه است را بدست آورد و آنچه که از دست داد همراهی  جهان اسلام  برهبری عربستان بود که در دنیای امروز نقش کلیدی و مهمی در صحنه سیاست های جهانی بازی نمی کند . عربستان سعودی در صحنه سیاست بین المللی منزوی شده است و بعنوان چهره یک کشور مشوق بنیادگرایی تروریستی ، معرفی شده ، هیچ تسلطی بر عراق و شام ندارد ، » داعش » که می توانست بعنوان یک دولت سنی در عراق در تضعیف نقش منطقه ای ج.ا. مؤثر باشد را از دست داده است و حداکثر موفقیت » سعودی » ها جلوگیری از پیشروی بیشتر ج.ا . در بحرین و یمن  بوده است . در مورد رعایت حقوق بشر هم دنیا ، هر دو کشور را به یک اندازه ناقض آن دانسته و در این مورد هیچکدام از دیگری بهتر نیستند . 

 عربستان سعودی در نزدیکی به سازمان مجاهدین به دنبال چیست ؟

عربستان سعودی در تحرکات اخیر خود سعی در دامن زدن به حرکات جدایی خواهانه  و تروریستی در مناطق مرزی ایران یعنی کردستان و بلوچستان داشته است ، سران حزب دموکرات اگر هفتاد بار که نه ، هفتاد هزار بار هم تاکید کنند ، کسی با ور نمی کند که تحرکات نظامی آنان در مناطق مرزی کردستان بدون هماهنگی با عربستان سعودی و اسراییل باشد . «سعودی » ها ا کنون و برای هشدار دادن به «ملاها » و «سپاه پاسداران » یک قدم جلوتر برداشته و با حمایت آشکار از » سازمان مجاهدین» می خواهند این پیام را بدهند که : اگر شما در یمن حوثی ها ، در بحرین شیعه ها ، در عراق حشد الشعبی در لبنان ، حزب الله را دارید ما هم می توانیم در ایران «مجاهدین خلق» را داشته باشیم . ما هم می توانیم » جیش العدل» در بلوچستان و از حرکت حزب دموکرات  در کردستان  حمایت نماییم . با توجه به سیاست عملگرایانه و پراگماتیستی که  در » سازمان مجاهدین » سراغ داریم که حتی در دوران جنگ ایران و عراق دست وحدت و اتحاد به «صدام حسین» داد ، در مورد عربستان سعودی نیز خود ، این وحدت عمل را پذیرفته و خود را با  چالش سیاسی دیگری روبرو خواهد کرد . این اولین بار در تاریخ است که یک نیروی سیاسی همراه با یک  دشمن خارجی  سرنگونی طلب و در سطح جهانی منفور و به زبان وی ، مشترکا  آوازسر می دهد که : «الخلق یرید اسقاط النظام »  و تو بخوان «النظا منا » یا نظام سیاسی ما ، با این فرق که در کشور های عربی ، بحرین ، سوریه یا مصر مبلیونها مردم  و در سطح ملی شعار «الشعب یرید …..» سر می دادند و در اینجا یک گروه سیاسی انهم در خارج از کشور و در همراهی با مقام امنیتی بک کشور خارجی منفور  این شعار را سر می دهد . 

چرا عربستان سعودی در استفاده از «سازما ن مجاهدین» بر علیه حکومت اسلامی شکست خواهد خورد ؟

جمهوری اسلامی در عربستان سعودی حامی یک گروه اجتما عی و بخشی از ساکنین کشور یعنی شیعیان منطقه قطیف است ، متحد حکومت اسلامی در کشور عراق ، بیش از 60% جمعیت آن کشور است ، در لبنان گروه خشن و پر جمعیت » حزب الله » است ، در یمن ، » حوثی ها » و در بحرین ، » شیعیان » با اصلیت ایرانی ، متحدان آن هستند ، در حالیکه متحد » عربستان سعودی » ، یعنی » مجاهدین خلق » یک گروه سیاسی است که یا به دلیل سرکوب یه هر دلیل دیگر که جای بحث آن در اینجا نیست بعد از سه ده مبارزه خونین و فداکارانه نتوانسته است حتی یک حرکت توده ای در محدوده ای هر چند کوچک را هم راه اندازی کند .

اشتباه » عربستان سعودی » و مجاهدین » در تحلیل حوادث منطقه در چیست ؟

 اشتباه » عربستان سعودی در تحلیل آنچه که در منطقه می گذرد اینستکه  فکر می کنند این جمهوری اسلامی است که در لبنان و عراق و بحرین و قطیف و … موجد حرکت  سیاسی شیعیان شده است  و آنها هم بر آن شده اند تا در کردستان ، بلوچستان و این بار از طریق مجاهدین در تهران موجد حرکت سیاسی ضد حکومت اسلامی شوند ، اما عربستان و مجاهدین این نکته بسیار مهم را در نظر نمی گیرند که حکومت اسلامی در عراق و سوریه و لبنان نه به وجود آورنده حرکت که  از یک حرکت اجتماعی واقعا موجود  که آنهم » عطش تصرف قدرت سیاسی شیعیان منطقه »  است بسود خود بهره می گیرد !، یعنی یک حرکت توده ای گیرم که ارتجاعی وجود دارد و رژیم اسلامی از آن بسود خود بهره می گیرد ، در حا لی که در ایران  ، مجاهدین نتوانسته اند میل به تصرف قدرت را در میان ایرانیان و به رهبری خود بوجود بیاورند ؛ مجاهدین  هنوز یک » گروه سیاسی » است و از نظر ارتباط توده ای قابل مقایسه یا » حسن نصرالله  در لبنان ، «ابو مهدی مهندس » و مجلس اعلا  در عراق  و شیعیان در » قطیف» نیستند . از سوی دیگر،امروز عربستان سعودی از نقطه نظر موقعیت سیاسی و بین المللی در ضعیفترین دوره حیات سیاسی  خود قرار دااشته ، و در جایگاهی نیست تا بتواند در مورد ایجاد تنش در ایران که موضوعی بین المللی و مهم است  به تنهایی تصمیم گیری کند . این کشور خود  متهم به دامن زدن به تروریسم سلفی بوده و هم چنان که در مورد دخالت نظامی نتوانست آمریکا و اروپا را به دخالت نظامی در آنجا وادار کند و بعدتر نیز در مورد شرکت در عملیات نظامی  در سوریه نیز  لاف زد ، در مورد اینکه بتواند در ایران نیز موجد حرکت سیاسی ضد ج.ا. شود نیز لاف می زند و کافی است یکبار وزیر امور خارجه آمریکا به «ریاض » برود تا آقایان شیوخ » بازهم  و یکبار دیگر ماست ها را کیسه کنند ، چه اینکه فعلا و تا اطلاع ثانوی ، اراده قدرتمندان سیاست جهانی و مشخصا  آمریکا و انگلیس بر تضعیف افراطی گری وهابی – سلفی قرار گرفته  و در این را ه جمهوری اسلامی را بهترین متحد خود یافته اند .

اما اشتباه مجاهدین چیست ؟ » مجا هدین خلق»  هنوز هم بر مبنای تحلیل موتور کوچک و بزرگ ، خود را موتوری می داند که با انجام عملیات مسلحانه آنهم  با پشتیبانی منفورترین نیروهای سیاسی منطقه می تواند جرقه اولیه را زده و موتور بزرگ یعنی مردم را به حرکت وادارد که اشتباه چنین تحلیلی کاملا واضح است و باید در جای خود مورد بحث قرار گیرد .

 مجاهدین همچنانکه در مورد «صدام حسین»  این بارهم بر سر اسب لنگ شرط بندی کرده اند ودر این معامله و در راه مبارزه با ج.ا. دستاورد چشمگیری  نصیبشان نخواهد شد  .

********************************

پارلمان عراق توسط سربازان «قاسم سلیمانی » فتح شد . این شتری است که در خانه ما هم خوابیده .

alandgoo

» علی خامنه ای » دچار توهم توطئه نیست !  ، » حکومت اسلامی» دشمنان خونینی  دارد .

لینک صدای مقاله

پیامد های انتخابات هفتم اسفند : در گرفتن آتش در خیمه گاه ولایت

لینک صدای مقاله

 

علت تحرکات ضد امریکایی خامنه ای پس از » برجام» چیست ؟

لینک صدای مقاله

 

«حکومت اسلامی » در گسترش ناگریز روابط خود با غرب مرگ محتوم خود را می بیند

 

 

افق جنگ داخلی در ایران . آیا اجتناب از آن دیر شده است.؟

 Ù„ینک صدای مقاله

 

در » تمام کش کردن »  حکومت فقیهان و وظایف ما

 جمهوری اسلامی ، خلافت اسلامی داعش یا امارت اسلامی طالبان ،  بر آمد آخرین تلاشهای رو به مرگ یک تمدن در حال  زوال هستند  !!

 

لینک صدای مقاله

شنیدن

 

 

 

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s